I. SẢN PHẨM THIẾT BỊ AN NINH CAMERA, ĐẦU GHI...

        Điều kiện đổi trả:

-       Còn đầy đủ hộp sản phẩm (mất hộp thu phí 2%).

-       Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất thu phí theo qui định và lớn nhất là 5% trên giá hoá đơn).

-       Quà khuyến mãi: thu phí theo giá mua lại do X-camera.vn công bố khi bán sản phẩm. Nếu không công bố giá trị khuyến mãi thì sẽ thu phí không lớn hơn 5% giá trị cho mỗi món quà khuyến mãi .

 

II. ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN

 

         Điều kiện đổi trả:

                  -       Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm (mất thu phí theo qui định và lớn nhất là 5% trên giá hoá đơn).                           -       Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác.