Tư vấn khách hàng : (04)38.506.999
0 Giỏ hàng của bạn
 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STM- 4732AHD

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 32 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 4 HDD dung lượng lên đến 16TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Xem chi tiết

  Samtech

  15.200.000 VNĐ 19.000.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STM- 4732AHD

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STM- 4724AHD

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 24 kênh.

  Độ phân giải HD 720P

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 4 HDD dung lượng lên đến 16TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Xem chi tiết

  Samtech

  13.600.000 VNĐ 17.000.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STM- 4724AHD

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3616

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 16 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 2 HDD dung lượng lên đến 8TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

  Xem chi tiết

  Samtech

  10.400.000 VNĐ 13.000.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3616

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STM- 4516D

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 16 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 4 HDD dung lượng lên đến 16TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

  Xem chi tiết

  Samtech

  6.900.000 VNĐ 8.625.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STM- 4516D

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3716

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Độ phân giải HD 720P

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 16 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 2 HDD dung lượng lên đến 12TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

  Xem chi tiết

  Samtech

  5.660.000 VNĐ 7.075.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3716

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3508

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Độ phân giải HD 1080P

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 8 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 2 HDD dung lượng lên đến 12TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

   

  Xem chi tiết

  Samtech

  3.980.000 VNĐ 4.975.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3508

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3308

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Độ phân giải HD 1080P

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 8 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 1 HDD dung lượng lên đến 6TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

   

  Xem chi tiết

  Samtech

  3.580.000 VNĐ 4.475.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3308

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3608S

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Độ phân giải HD 720P

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 8 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 2 HDD dung lượng lên đến 12TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

   

  Xem chi tiết

  Samtech

  3.160.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3608S

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3808

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Độ phân giải ghi hình: 720P/960P

  Số kênh: 4 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 1 HDD dung lượng lên đến 6TB.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

  Xem chi tiết

  Samtech

  3.040.000 VNĐ 3.800.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3808

 • Đầu ghi hình camera AHD SAMTECH STD3604

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Độ phân giải ghi hình: 720P/960P

  Số kênh: 4 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 1 HDD dung lượng lên đến 4TB.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

  Xem chi tiết

  Samtech

  4.180.000 VNĐ 5.225.000 VNĐ

  Đầu ghi hình camera AHD SAMTECH STD3604

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD5704

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Độ phân giải ghi hình: 720P/960P

  Số kênh: 4 kênh.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 2 HDD dung lượng lên đến 8TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

  Xem chi tiết

  Samtech

  3.100.000 VNĐ 3.875.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD5704

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3504

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 4 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 1 HDD dung lượng lên đến 6TB.

  Độ phân giải ghi hình: 720P/960P

  Xem chi tiết

  Samtech

  2.780.000 VNĐ 3.475.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD-3504

 • Đầu ghi hình camera AHD SAMTECH STD-3816

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 16 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 2 HDD dung lượng lên đến 12TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

   

  Xem chi tiết

  Samtech

  5.270.000 VNĐ 6.587.500 VNĐ

  Đầu ghi hình camera AHD SAMTECH STD-3816

 • Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD3804

  Hỗ trợ đầu vào và đầu ra hình ảnh: HDCVI/Anlalog/IP/ 2HDMI/VGA/IP.

  Hai luồng nén hình ảnh, âm thanh: H.264.

  Phát lại đồng thời 2 cổng HDIM + VGA.

  Số kênh: 4 kênh.

  Hỗ trợ ổ cứng: Hỗ trợ lắp 1 HDD dung lượng lên đến 6TB.

  Giám sát phương tiện qua mạng, máy tính cá nhân, điện thoại…

   

  Xem chi tiết

  Samtech

  1.980.000 VNĐ 2.475.000 VNĐ

  Đầu ghi hình Camera AHD SAMTECH STD3804

THƯƠNG HIỆU ĐẦU GHI HÌNH CAMERA QUAN SÁT SAMTECH

➭ Samtech là thương hiệu camera số một tại Việt Nam, được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của Đài Loan.

➭ Đầu ghi hình camera Samtech đem lại hình ảnh chất lượng full HD, giá thành rẻ hơn so rất nhiều các loại đầu ghi hình khác, chính vì vậy camera Samtech rất được ưa chuộng.

Tại Xcamera.vn bạn không những nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm mà bạn còn có cơ hội nhận được quà tặng và ưu đãi hấp dẫn của chúng tôi. Chính sách giao hàng tận nơi trên toàn quốc, chăm sóc khách hàng tận tình, Xcamera.vn chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị mua được đúng hệ thống camera giám sát phù hợp với nhu cầu của bạn.